• Ødis Skole
  • Steppingvej 14, 6580 Vamdrup
  • 79797810
  • oedisskole@kolding.dk
Billedet på sidehoved

Velkommen til Ødis Skoles PLC (Pædagogisk Læringscenter)

På skolens PLC kan elever og lærere søge og bearbejde informationer fra bøger og elektroniske medier.
PLC er åbent i skoletiden og bemandet i ca. 16 lektioner om ugen.
 
Samlingen består af skønlitteratur, faglitteratur, billedbøger, letlæsningsbøger, klassesæt og taskebøger samt Ipads.
Desuden skaffer vi bl.a. klassesæt til brug i undervisningen fra CFU Lillebælt / Pædagogisk Center, og vi har mulighed for at låne på kommunens andre skoler.
Desuden har vi et godt samarbejde med Kolding Bibliotek. 4. kl. besøger hvert år Kolding Bibliotek.
 
Fritidslæsning er af stor betydning for læsefærdigheden. Samtidig giver den eleverne oplevelser og viden. For at fremme lysten til læsning har 0 .- 4.  klasse en fast ugentlig udlånstime, hvor de kan låne bøger og få vejledning af skolebibliotekaren. 5. - 6. klasse låner efter behov.
 
Låne tiden er 4 uger. Vær rar at aflevere til tiden, så andre elever kan låne efter dig.
 
Elever og lærere kan også søge information på PLC's 2 computere og Ipads.
 
Leder af  PLC                                                         Bente Andersen
IT – vejleder/PLC medarbejder                                Kim Kongsted